Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Konferansın Ardından 2014

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

Açılış Konuşmaları

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

IV. Kurumsal Yönetim Ödülleri

TKYD Kurumsal Yönetim Ödülleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslanan kuruluşlarca sağlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. 31 Aralık tarihi itibari ile BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan kuruluşların mevcut notları dikkate alınarak gerçekleşen değerlendirmede, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin herhangi bir yorum ve değerlendirmesi söz konusu değildir.

IV. Kurumsal Yönetim Ödülleri

IV Kurumsal Yönetim Ödülleri 15 ocak 2014 tarihinde sahiplerini buldu. Kurumsal yönetim derecelendirme notu alan ilksivil toplum kuruluşuolarakDarüşşafaka Cemiyetiözel ödüle layık görüldüğü törende kuruluşlar yedi ayrı kategoride ödüllendirildi;

En Yüksek Nota Sahip Kuruluş:Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)

En Yüksek Nota Sahip 2. Kuruluş:TAV Havalimanları A.Ş.

En Yüksek Nota Sahip 3 Kuruluş:TÜPRAŞ

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Notunu En Çok Arttıran Kuruluşlar:Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası

Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş: TÜPRAŞ

En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş: Lider Faktoring

Kurumsal Yönetim Ödülleri Hakkında

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim ÖdülleriProjesi” konu ile ilgili bilinilirlik yaratmayı ve iyi uygulamaları tanıtmayı

 

amaçlamaktadır. Projenin ilk aşamasında “BİST Kurumsal Yönetim Endeksi”nde yeralan şirketler kapsama alınmaktadır.

 

Her yıl Ocak ayında düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında düzenlenmesiplanlanan ödül sürecinde değerlendirme, 31 Aralık tarihi itibarı ile Kurumsal YönetimEndeksi’ndeki şirketlerin sahip oldukları derecelendirme notları dikkate alınarakyapılmaktadır.

 

Kurumsal Yönetim Endeksi hakkında

 

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir. Endeksin amacı, hisse senetleri BİST pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 6 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.

 

Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına, Kurumsal Yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden en az 6 olan 5 şirketin Borsa’ya bildirilmesini takiben 31.08.2007 tarihinde başlanmıştır. Endeks başlangıç değeri, 29.08.2007 tarihindeki 48.082,17’dir.İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir.

 

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Genelgesi’ne http://www.imkb.gov.tr/data/Genelge/gn2008292.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

 

Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmek isteyen şirketler SPK tarafından lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından “Kurumsal Yönetim Derecelendirme”si alarak BİST’e bildirmektedirler. Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır;

 

1. Pay sahipleri (%25 ağırlık ile)

 

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık (%25 ağırlık ile)

3. Menfaat sahipleri (%15 ağırlık ile)

4. Yönetim Kurulu (%35 ağırlık ile)

Ödül Metodolojisi

Her yıl Ocak ayında düzenlenmesi planlanan ödül sürecinde ilk değerlendirme, 31 Aralık 2010 tarihi itibarı ile Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin sahip oldukları derecelendirme notları dikkate alınarak yapılmıştır.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 notları baz alınarak ödül verilmiştir.


III. Kurumsal Yönetim Ödülleri Hakkında

II. Kurumsal Yönetim Ödülleri Hakkında

I. Kurumsal Yönetim Ödülleri Hakkında

Program

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

Basın Bültenleri

Fotoğraflar

Sponsorluk Dosyası

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.