Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Sosyal Sorumluluk Politikaları

Dernek, misyon ve vizyonu çerçevelerinde, Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği, IFC, SPK, İMKB, TOBB, TÜSİAD ve benzeri örgüt, dernek ve kuruluşlarla, Türkiye ve yurt dışında üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim kurumları, kurumsal yönetim ile ilgili düzenleyici rolde olan kurumlar ile yakın iş birliğinde olmak ve gerekli düzenlemeler ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla, konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar, ödüllü ödülsüz yarışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar, yapar.

Edinilen bilgi ve tecrübenin paylaşımı amacıyla rehber yayınlar, uygulamayı destekleyici araçlar ve yönergeler hazırlayarak faydaya sunar.