Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Kamuda Kurumsal Yönetim

Kamuda Kurumsal Yönetim

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde kurumsal yönetim anlayışının tanınması, benimsenmesi ve en iyi uygulamaları ile hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar 2011 yılından bugüne OECD iş birliğinde yürütülen çalışmalar ile yürütülmektedir. 2008 yılında yayımlanan ve 2012 yılında güncellenen OECD Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kurumsal Yönetim Rehberi Yuvarlak Masa Toplantısı’nın T.C. Hazine Müsteşarlığı ve OECD iş birliğinde İstanbul’da düzenlenmesi bu çalışmaların önemli kilometre taşlarından biri olarak yer almaktadır.

2015 yılında TKYD ve Argüden Yönetişim Akademisi oluşturdukları iş birliği anlaşması ile bu konuda her iki kurumun bilgi ve birikimini faydaya sunmayı amaçlamıştır. Proje çerçevesinde uluslararası örgütler ile ilişkiler güçlendirilecek, hazırlanan eğitim programları ve seminerler ile uygulamalara destek verilirken bilinilirliğin artması hedeflenecektir.

Argüden Yönetişim Akademisi Hakkında: Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi; kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.  Akademi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden Yönetişim Akademisi, yaşam kalitesinin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim konusundaki küresel bilgi ve deneyimin bütünsel bir anlayışla toplumun her kesimine aktarılmasını ve yönetişim kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

http://www.argudenacademy.org/