Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Hukuk İşleri Komitesi

  • Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u-İkinci Bölüm Dernekler- Madde 56 ile Madde 100 arası hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre oluşturulmuş tüzüğünü güncel tutar, derneğin kamu kurumlarına ve üyelerine karşı hukuki işlemlerini yerine getirilmesine katkıda bulunur.
  • Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin ilgili tüm mevzuatlara ve dernek paydaş, menfaat sahiplerinin yararına derneği hukuki anlamda korumak, önerilerde bulunmak, adli işlemlerde bulunmak, tüzüğü güncel tutmak faaliyetleri ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.
  • Komite Başkanı: Av. Senem Denktaş
  • Komite Üyesi: Av. Nihal Mashaki