Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

TKYD ve Kurumsal Yönetim

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, tanınması, benimsenmesi ve en iyi uygulamaları ile hayata geçirilmesi için faaliyet gösterdiği kurumsal yönetim ilkelerini kendi bünyesinde hayata geçirerek, bu konuda sivil toplum kuruluşlarına öncü olmayı hedeflemektedir.

TKYD’nin tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetimin “Adillik”, “Şeffaflık”, “Hesap Verebilirlik” ve “Sorumluluk” ilkeleri esas alınır, dernek kaynaklarının verimli yönetilmesinin sağlanmasına da özen gösterilir.

Bu kapsamda;

Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev süresi 3 yıl ile sınırlandırılmıştır. (Yönetim Kurulu karar no:12 / 16 Temmuz 2003)

Dernek ve iktisadi işletme mali tabloları her yılsonunda bağımsız dış denetim şirketlerinin denetimine tabi tutulur.

Dernek ve iktisadi işletme konsolide mali tabloları, tüm faaliyetleri, düzenli olarak TKYD’nin www.tkyd.org adresli internet sitesinde yayınlanır.