Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Kurumsal Yönetim Komitesi

  • Derneğin tüm işlem ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumun en etkin biçimde sağlanmasına, işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılmasına, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine, idari yapının güçlendirilmesine destek olur.
  • Kurumsal ve bireysel üyelere verilen hizmetin etkin, verimli, sürdürülebilir olmasını sağlar.
  • Derneğin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ve dernekler mevzuatına uyumunu izler, gerektiğinde yönetim kuruluna iyileştirici çalışmalar için öneriler sunar.
  • Komite Başkanı: Dr. Burak Koçer
  • Komite Üyeleri: Dr. Hale Oruç, Filiz Morova İneler