Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Üyelik Geliştirme ve Fon Yaratma Komitesi

  • Kurumsal yönetim ilkelerinin Türk iş hayatında bilinirliliğine katkı sağlayan, kaliteli, nitelikli faaliyetlerle ülke ekonomisine dolaylı değer katan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine uygun bireysel ve kurumsal üye kazandırmaya çalışır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin tüzüğündeki madde 9-12’ye uygun olarak çalışmalarını sürdürür.
  • Derneğe gelir bütçesi yapması için veri oluşturur.
  • Komite Başkanı: Polat Şen
  • Komite Üyeleri: Murat Bilgiç, Mustafa Sürmegöz, Selim Kasapoğlu