Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Başkanın Mesajı

Dünyamızın hızla değişip dönüştüğü bir sürece şahit oluyoruz. Bir taraftan sosyal gelişimin ve ekonomik büyümenin can damarı olan dijitalleşmenin etkisini yaşantımızın her alanında hissederken diğer taraftan küresel salgın, iklim krizi ve ekonomik belirsizliklerin hüküm sürdüğü zorlayıcı ve değişimin çok hızlı gerçekleştiği bir dönemden geçiyoruz.

Bu tabloda başta iş dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere her yapı hedefi olan uzun vadeli değer yaratmak ve rekabet kapasitelerini geliştirmek gibi önemli konuların hayata geçirilmesi için iyi bir yönetime ihtiyaç duymaktadır. İyi bir yönetimin bu hedeflere ulaşmasını mümkün kılan ise kurumsal yönetimdir.

Kurumsal yönetim, halka açık şirketler için geçerli uygulamalar ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ile gündemimize girmiş olmakla birlikte, aslında kamu kurumları da dahil tüm kurumlara yol gösteren, sorumluluk veren, kolaylaştırıcı ve şeffaflığı artırıcı bir mekanizmadır. Bu yönetim anlayışının kısa vadeli, günü kurtarmaya yönelik bir stratejiden ziyade kültür olarak benimsenmesi ve en iyi uygulamaları ile hayata geçirilmesi, sürdürülebilirlikten yatırımcıların güvenini kazanmaya kadar pek çok alanda kurumlara fayda sağlamaktadır.

Kurumsal yönetim ilkeleri ve anlayışının ülkemizdeki gelişimi; altyapı ve davranışsal yönetim olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir. Regülasyonlar, yönetmelikler, uluslararası mevzuata uyum gibi konuları kapsayan altyapı noktasında, ülkemiz, dünyadaki gelişmiş piyasalarda da örneklerini gördüğümüz mekanizmaları etkin bir şekilde çalıştırmakta, bu alanda son derece başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Ancak kurumsal yönetimin; karar alma mekanizmalarında, yönetim kurulu toplantılarında ve kurumların tüm kademelerinde sağlıklı bir biçimde uygulanmasını kapsayan davranışsal yönetim alanında, henüz kat etmemiz gereken uzun bir yolumuz olduğunu görmekteyiz.

Bu nedenle kurumsal yönetimi tüm bileşenleriyle uygulamak, bununla birlikte her türlü zorlu koşulda sürdürülebilirliği sağlamak adına ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri faaliyetlerimize ve karar mekanizmalarımıza dahil etmek durumundayız. Bu kapsamda da kurumsal yönetim ilkeleri, çevresel etki ve dijital altyapı gibi başlıkları, Türkiye’nin her yerinde yönetilen her organizasyonda, zaruri bir gündem maddesine dönüştürmeli ve aksiyon alınmasını sağlamalıyız.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak biz de bu süreçte, kurumsal yönetim kavramına sahip çıkmaya, geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya odaklanırken, aynı zamanda özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında iletişim ağı kurma misyonunu üstlenmeye devam edeceğiz. 140’ı aşkın tüzel üye ve 1100’ü aşkın bireysel üyemizin de desteği ile kurumsal yönetim alanında çıtayı her geçen gün biraz daha yükselteceğimize inanıyoruz. 

Sevgi ve saygılarımla,

Dr. Tamer Saka

Yönetim Kurulu Başkanı