Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

İletişim Komitesi (İletişim, Kamu, Dış İlişkiler)

  • Derneğin amacı ve misyonuna uygun olarak kamu kuruluşları ile var olan ilişkileri geliştirir, yeni ilişkiler kurar. İşbirliği imkânlarını değerlendirerek ortak çalışma alanları yaratır, gündemi takip eder, kurumsal yönetim konusunda gündem ve algı oluşturur.
  • Kamu kuruluşlarının, Türk iş hayatına yönelik derneğin konularında görüş sorması ve bunlara nitelikli yorum ve katkılar yapmak amacıyla Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.
  • Kamu ve uluslararası hedef kurumlar ile ortak projeler yürütebilmek, var olan ilişkileri geliştirmek, yeni ilişkiler kurmak ve ortak proje fırsatlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösterir.
  • Yürütülecek faaliyetler ile farkındalığın artırılması, bu konuda, hedeflenen kuruluşlarla olan ilişkilerle farklılık yaratarak ülkemizde referans kurum olma vizyonunu da güçlendirir.
  • Kaliteli, nitelikli içerikle, yılda en az iki kez basılı, bir kez elektronik ortamda dergi yayınlanması hedefiyle Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.
  • TKYD Gündem adıyla üç ayda bir e-bülten yayınlar, dernek faaliyetlerini duyurur.
  • İletişim Ajansı ile derneğin yıllık planı ve stratejisi çerçevesinde yıllık iletişim planının hazırlanmasını sağlar.
  • Komite Başkanı: Güray Karacar
  • Komite Üyeleri: Murat Bilgiç, Eray Akdağ, Ali Kamil Uzun, Dr. Burak Koçer, Murat Selek