Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Ücretlendirme ve Personel Tazminat Politikaları

Ücret Politikası

Dernek ve İktisadi İşletme çalışanları için uygulanacak ücretlendirme ve tazminat esaslarının, yasal mevzuat kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenerek kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca kurumsal internet sayfamızda yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Dernek Tüzüğü uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmez.

Dernek ve İktisadi İşletme çalışanlarının ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, İTO tüketici endeksi ve hazırlanan değerlendirme cetveli göstergeleri dikkate alınarak hesaplanır. Yönetim Kurulu’nca kabul edilerek uygulanır.

Tazminat Politikası

TKYD 4857 sayılı İş Kanunu’nu referans kabul ederek Personel Tazminat Politikası’nı belirlemiştir.

Bu çerçevede:

Kıdem Tazminatı; İş Sözleşmesi 4857 sayılı kanunda öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve belirli bir süre kıdemi bulunarak Kıdem Tazminatı almaya hak kazanan personele veya personelin ölümü halinde kanuni mirasçılarına, kanunun ilgili maddeleri gereğince personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenir.

İhbar Tazminatı; 4857 sayılı kanunun 17’nci maddesine istinaden;

1) Personelin kıdemine göre kanunda öngörülen sürelerde iş sözleşmesinin feshedileceği personele bildirilmek suretiyle ve iş arama izni de verilerek veya,

2) Personele ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle uygulanır.