Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Halk Açık Şirketler Çalışma Grubu

Halka Açık Şirketler Çalışma Grubu; düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim düzenlemeleri konusunda etkin bir rol oynayarak görüşler oluşturmak, mevcut sorunları aktarmak misyonu ile faaliyet göstermektedir.

Çalışma Grubu Başkanı:  Nuri Tezel

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri:  Av. Senem Denktaş, Dr. Hale Oruç, Doğu Özden

Yayınlar: Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu 2022, Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu 2021

Çalışma gruplarında yer almayı arzu eden üyelerimiz TKYD ofisinden Eğitim ve Proje Direktörü Hande Gürtepe (hgurtepe@tkyd.org) ile iletişime geçebilirler.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin amacı, hisse senetleri BİST pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7 ve her bir ana başlı için 6.5 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına 31.08.2007 tarihinde başlanmış olup, endeksin başlangıç değeri 48.082,17’dir.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda değiştirilen ve yenilenen metodolojiye göre yasal değişiklikle, temel ve ek puanlama sistemi şeklinde iki kademeli bir sisteme geçilmiştir. Yeni sistemde, SPK ilkelerinde yer alan kural ve uygulamaların tümü, yapılan değişiklik kapsamında asgari unsur olarak kabul edilerek, ilk etapta 85 baz tavanı üzerinden temel puanlar oluşturulmaktadır. İkinci aşamada asgari unsur olan kural ve uygulamaların etkinliği ve kurumlara katma değer yaratıp yaratmaması değerlendirilerek, 15 baz tavanı üzerinden ek puanlar hesaplanmaktadır. Yapılan değişikliklerle, ilkelere şekilsel uyumun yanında fonksiyonel uyumun özellikle öne çıkartılması ve hesaplamaların iki kademeli olarak yapılması matematiksel olarak notları aşağı doğru baskılamıştır.

Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmek isteyen şirketler SPK tarafından lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından “Kurumsal Yönetim Derecelendirme”si alarak BİST’e bildirmektedirler. Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır;

  1. 1. Pay sahipleri (%25 ağırlık ile)
  2. 2. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık (%25 ağırlık ile)
  3. 3. Menfaat sahipleri (%15 ağırlık ile)
  4. 4. Yönetim Kurulu (%35 ağırlık ile)

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlere ve şirketlerin aldıkları notlara bu listeden ulaşabilirsiniz.