Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Sponsorluk Dosyası

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

Program

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

Zirve Canlı Yayın

VI. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi canlı olarak 15 Ocak 2013, Salı 09:00 -17:00 saatleri arasında Patika Yapım tarafından sizlere ulaştırılacaktır. İnternet üzerinden sorularınızı info@tkyd.org adresine iletebilirsiniz.

Kurumsal Yönetim Ödülleri

III. Kurumsal Yönetim Ödülleri
En Yüksek Nota Sahip Kuruluş: TAV Havalimanları A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip 2. Kuruluş: ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip 3 Kuruluş: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)
İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde 2012 Yılında Notunu En Çok Arttıran Kuruluş: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş: TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş: İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ)

Basın Bülteni, 15 Ocak 2013

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim Ödülleri Projesi” konu ile ilgili bilinirlik yaratmayı ve iyi uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Projenin ilk aşamasında “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi”nde yer alan şirketler kapsama alınmaktadır.

Kurumsal Yönetim Endeksi hakkında

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir. Endeksin amacı, hisse senetleri İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 6 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına, Kurumsal Yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden en az 6 olan 5 şirketin Borsa’ya bildirilmesini takiben 31.08.2007 tarihinde başlanmıştır. Endeks başlangıç değeri, 29.08.2007 tarihindeki 48.082,17’dir.İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir.

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Genelgesi’ne http://www.imkb.gov.tr/data/Genelge/gn2008292.pdf adresinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmek isteyen şirketler SPK tarafından lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından “Kurumsal Yönetim Derecelendirme”si alarak İMKB’ye bildirmektedirler. Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır;

1. Pay sahipleri (%25 ağırlık ile)

2. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık (%35 ağırlık ile)

3. Menfaat sahipleri (%15 ağırlık ile)

4. Yönetim Kurulu (%25 ağırlık ile)Ödül metodolojisi

Her yıl Ocak ayında düzenlenmesi planlanan ödül sürecinde ilk değerlendirme, 31 Aralık 2010 tarihi itibarı ile Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin sahip oldukları derecelendirme notları dikkate alınarak yapılmıştır.

 

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 notları baz alınarak ödül verilmiştir.

 

 

 

II. Kurumsal Yönetim Ödülleri Hakkında

I. Kurumsal Yönetim Ödülleri Hakkında

Fotoğraflar

Açılış Konuşmaları

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

Basın Bülteni

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

Zirve 2013 Medya Raporu

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.