Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Üye Buluşması 5 Ekim 2023 tarihinde TSKB Cennet Bahçesi’nde düzenlendi. Programda “Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu 2021” verileri açıklandı. Rapora göre yönetim kurulu ortalama görev süresinin 10 yılın üstünde olan şirketlerin oranı 2019 yılında yüzde 54 iken, 2021 yılında yüzde 20’ye düştüğü ve daha birçok önemli veri açıklandı.

Etkinlikte TKYD’nin “Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu 2021” verileri üzerine bir panel gerçekleşti. Panel öncesi Borsa İstanbul şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarını içeren “Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu 2021” verilerine ilişkin özet veriler, Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı tarafından katılımcılara aktarıldı. Panelin konuşmacıları; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ve Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı oldu. Panel, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Burak Koçer moderasyonunda düzenlendi.

Raporun amacı BİST 100 Endeksinde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim raporlama kalitesi, zorunlu olmayan ilkelere uyum durumu ve kurumsal yönetim uygulamalarının incelenmesi olarak öne çıkıyor.

Pay Sahipleri 2019’da yüzde 84,8 iken 2021’de yüzde 83,9 oldu.

Raporda; Kurumsal Yönetim Uyum Durumu Yönetim Kurulu’nda BİST 100 bölümlere göre uyum düzeyi 2019’da yüzde 72,8, 2021’de yüzde 74,5, Menfaat sahipleri 2019’da yüzde 84,1, 2021’de yüzde 89,4, Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık 2019’da yüzde 86,6, 2021’de yüzde 90,5, Pay Sahipleri 2019’da yüzde 84,8, 2021’de yüzde 83,9 olarak açıklanırken,

Kurumsal Yönetim Uyum Durumu Yönetim Kurulu’nda BİST 30 bölümlere göre uyum düzeyi ise; Pay Sahipleri 2019’da yüzde 82,5, 2021’de 84,5, Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık 2019’da yüzde 92, 2021’de 96,4, Menfaat sahipleri 2019’da yüzde 89,7, 2021’de 94,8, yönetim kurulu ise 2019’da yüzde 74,5 2021’de ise 76,6 olarak açıklandı.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporlama Kalitesi Hatalı uyum beyan oranlarında artış yaşandı.

Raporda ayrıca; kurumsal yönetim uyum durumu raporlama kalitesiyle ilgili olarak hatalı uyum beyanlarında 0,6 puanlık bir artış gözlendi. Açıklama kalitesi halen gelişime açık bir konu olarak belirtildi.  Geçersiz açıklamalar oranında ise %58’den %41’e gerileme yaşandı. Gerileme yaşanması, şirketlerin uymadıkları ilkelerle ilgili açıklamalara daha fazla önem vermeye başladıklarını gösterdi.

Raporun “Menfaat Sahipleri” bölümünde ise; ilkelere uyum oranında artış 2019 yılında %84,1 iken 2021 yılında %89,4 oldu. SPK tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği’nde 2020 yılında yapılan değişiklikle Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nin yürürlüğe girmesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri”ne ilişkin düzenlemelerin etkisi olarak yorumlandı.

Menfaat Sahiplerinin Çıkar ve Görüşlerini Dikkate Alınması BİST 100′ göre 2019 yılında yüzde 55, 2021 yılında ise 62.3, BİST 30’da ise 2019 yılında yüzde 67, 2021 yılında ise 85,7 olarak açıklandı.

Kadın üye oranı için asgari %25’lik hedef belirlenmesi (İlke 4.3.9) ilkesine uyum oranı BİST 30’da %13’ten %32’ye BİST 100’de %10’dan %16’ya yükseldi.

Yönetim kurulu ortalama görev süresinin 10 yılın üstünde olan şirketlerin oranı 2019 yılında yüzde 54 iken, 2021 yılında yüzde 20’ye düştü. Şirket dışı görevlerin sınırlandırılması maddesinde ise üyelerin başka görevler almasını sınırlandıran bir politikaya sahip olan şirketlerin oranı yüzde 12 olarak açıklandı.

BİST 100 şirketlerinin 12’sinde yönetim kurulu başkanı aynı anda CEO görevini de üstleniyor. Şirketlerin yüzde 28.8’i yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirdiğini beyan etmiş ve bu şirketlerden 5’i performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlandığını bildirdi.

Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu 2021’e buradan ulaşabilirsiniz.