Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) X. Olağan Genel Kurulu, 1 Nisan 2021 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Cennet Bahçesi’nde gerçekleşti. Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu. Derneğimizin başkan yardımcıları ise Duygu Yılmaz, Murat Kolbaşı ve Can Çaka oldu. Yönetim Kurulunun tam listesi aşağıdaki gibidir.

Tamer SakaBaşkan
Duygu YılmazBaşkan Yardımcısı
Murat KolbaşıBaşkan Yardımcısı
Can ÇakaBaşkan Yardımcısı
Polat ŞenYönetim Kurulu Üyesi/ Sayman
Senem DenktaşYönetim Kurulu Üyesi/ Sekreter
Ece BörüYönetim Kurulu Üyesi
Emir TuranYönetim Kurulu Üyesi
Hakan AteşYönetim Kurulu Üyesi
Tanyer SönmezerYönetim Kurulu Üyesi
Perihan İnciYönetim Kurulu Üyesi
Eray AkdağYönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ali Kamil UzunYönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nihal MashakiYönetim Kurulu Yedek Üyesi
Burak KoçerYönetim Kurulu Yedek Üyesi
Güray KaracarYönetim Kurulu Yedek Üyesi
Adnan AkanYönetim Kurulu Yedek Üyesi
Burçak ÜnsalYönetim Kurulu Yedek Üyesi
Kemal ErolYönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ahmet Murat SelekYönetim Kurulu Yedek Üyesi

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Olağan Genel Kurul’u 24 Mart 2021, Çarşamba, saat 14:00’de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası – TSKB Cennet Bahçesi Salonu, Meclisi Mebusan Caddesi, No:81 Fındıklı, İstanbul adresinde düzenlenmiş olup, yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2021, Perşembe 14:00 – 15:00 saatleri arasında aynı adres ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan üyelerine yetki verilmesi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Başkanın konuşması,
 5. 2019 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
 6. 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 7. 2019 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
 8. 2020 Yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
 9. 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 10. 2020 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
 11. 2021 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
 12. Onaylanan 2021 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun oylanması,
 13. Aidat Borçlu Üyelerin durumunun değerlendirilmesi,
 14. Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 15. Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu

TKYD Olağan Genel Kurul Ekleri:

2019 Yılı Faaliyet Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2019 Yılı Mali Genel Kurul Denetçi Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2019 Yılı İç Denetim Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2019 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosuna buradan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Faaliyet Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Denetçi Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı İç Denetim Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosuna buradan ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz

*İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Covid 19 tedbirleri kapsamında, toplantı mekanında gerekli hijyen şartları sağlanmış olup, toplantı mekanına HES kodu ile giriş yapılacaktır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu 8 Mart 2021

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği IX. Olağan Genel Kurul Tutanağı 1 Nisan 2021