Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
TKYD, sosyal etkisi ve gençliğe aktardığı kayda değer katkıdan ötürü futbolun bir oyundan daha fazla anlam taşıdığına ve tahmini büyüklüğü 735 Milyon Euro olan Türk Futbol Endüstrisi’nde iyi yönetim standartlarının sağlanmasının gerekli olduğuna inanmaktadır.
 
Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Projesi, futbol kulüplerinde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsetilip uygulanmasına, bu yolla gerek kulüplere gerekse spor dünyası ve futbol endüstrisine ve bu endüstrinin paydaşlarına katkı sağlamak misyonuyla oluşturulmuştur.
 
 
 
TKYD Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu Hakkında
 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türk futbol endüstrisinde uluslararası yönetim standartlarının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla bir proje başlatmıştır. Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu, futbol kulüplerinde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsetilip uygulanmasına, bu yolla gerek kulüplere gerekse spor dünyası ve futbol endüstrisine ve bu endüstrinin paydaşlarına katkı sağlamak misyonuyla kurulmuştur.
 
Yayınlar
 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Türk Futbol kulüplerinin kurumsal yönetim anlayışını benimsemeleri amacıyla “Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında” Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi’ni hazırlamıştır.
 
Çalışma Grubu Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi” 29 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. TKYD Başkanı Tayfun Bayazıt, TFF Genel Sekreteri Ahmet Güvener, Ergo Türkiye Sigorta Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gürcan‘ın konuşmalarının ardından, rehberi hazırlayan çalışma grubu, üyeleri UEFA Tahkim Kurulu Üyesi Dr. Levent Bıçakcı, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar, NBGI Private Equity Türkiye Fonu Yatırım Direktörü Mete İkiz, Garanti Bankası Bölge Müdürü, Endüstriyel Futbol, Futbol Ekonomisi ve Futbol Yönetimi konularında beş kitabın ortak yazarı Tuğrul Akşar, Deutsche Securities Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ahmet Raif Ünüvar, Deloitte Türkiye Denetim Ortağı Ömer Tanrıöver, Türkiye Futbol Federasyonu Pazarlama Müdürü Burak Gürkan, çalışmanın hedeflerini ve önerilen uygulamaları aktardılar.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, hazırladığı “Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi”ni, Birbeck Sport Business Center daveti ile 7 Haziran tarihinde Londra’da düzenlenen toplantıda tanıttı. İngiltere medyası ve İngiliz Spor Kulübü yöneticilerinin yoğun ilgisi ile düzenlenen toplantıda, Türkiye’nin İngiltere’nin ardından futbol endüstrisinde yönetim standartlarını hazırlayan ikinci ülke olduğuna dikkat çekildi.
 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’nin, Ergo Türkiye ve Pegasus Hava Taşımacılık’ın katkıları ve Birbeck – University of London iş birliğinde hazırladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi”, 29 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir toplantı ile ulusal kamuoyu ile paylaşılmıştı. Uluslararası çervelerde oluşan ilginin sonucu olarak rehberin ingilizce çevirisi 7 Haziran 2010 tarihinde Londra’da düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı.
 
Futbol endüstrisinin önemli isimlerin katıldığı toplantıda Birkbeck Üniversitesi Yönetim Departmanı Başkanı Sean Hamil ve İngiltere Futbol Federasyonu Finansal Regülasyon Departmanı Direktörü David Newton konuşmacı olarak katılırken, çalışma grubu üyelerinden UEFA Tahkim Kurulu Üyesi Dr. Levent Bıçakcı, NBGI Private Equity Türkiye Fonu Yatırım Direktörü Mete ikiz ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar rehber ile getirilen önerileri tanıttılar. Öte yandan Deutsche Securities Türkiye CEO’su ve TKYD Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu Üyesi Ahmet Ünüvar ile FC Chelsea Kulübü eski CEO’su Peter Kenyon da toplantıyı takip eden isimler arasında yer aldılar.
 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü işbirliğinde düzenlenen panel 30 Kasım 2010 tarihinde Bolu’da gerçekleşti. TKYD Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu üyeleri Tuğrul Akşar ve Dorukhan Acar’ın konuşmacı olarak katıldığı programda katılımcıların soruları cevap buldu.
 

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ile TKYD Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu Üyesi ve UEFA Tahkim Kurulu Üyesi Dr. Levent Bıçakcı’nın yaptığı açılış konuşmalarının ardından TKYD Yönetim Kurulu Üyesi, The Boston Consulting Group Danışmanı Dorukhan Acar, TKYD Koordinatörü Güray Karacar ve Euroasiasports Genel Direktörü Tolga Şenel “Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi”, “Spor ekonomisinde başarı örnekleri; Barcelona, Manchester United, Real Madrid, ve Ajax Modelleri” ve “İzmir’de futbol endüstrisinin mevcut durumu ve çözüm önerileri” başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaştılar.

Yüze yakın bölge kulüp yöneticisi ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği seminerde büyüyen futbol endüstrisinin konvensiyonel yönetim standartları ile yönetilemeyeceği, yönetim anlayışlarını adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri temelinde inşa eden kulüplerin sürdürülebilir başarıyı yakalayacağı görüşünde birleşildi.

Kadir Has Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen panel 11 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. TKYD Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu üyeleri Tuğrul Akşar, Dorukhan Acar, Tolga Şenel, Mete İkiz, Burak Özkan ve Birbeck Sport Center Direktörü Sean Hamil’in konuşmacı olarak katıldığı programda katılımcıların soruları cevap buldu.
 
Eğitim / Sertifika Programı
Kadir Has Üniversitesi iş birliğinde Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı yürütülmekte, programa içerik ve konuşmacı desteği sağlanmaktadır.
 
 
Medya Raporu
Projenin başlamasından bu yana 27 farklı mecrada olmak üzere; 44 yazılı basın görünümü Ntvspor, Spormax, BJK TV, Bloomberg TV, CNBC-e kanallarında özel röportajlar gerçekleştirilmiş ve farklı programlarda TV görünümleri elde edilmiştir.
 
Büyük bir endüstriye dönüşen futbol sektörü yönetim kalitesine yatırım yapmak durumda. TKYD Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ” Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi” ile kurumsal yönetim ilkelerinin en iyi uygulamalarıyla futbol kulüplerimizin yönetiminde ele alınması için bir yol haritası oluşturuldu. İstanbul ve Londra lansman toplantılarının ardından Anadolu seminerleri, yayınlar ile devam edecek süreçte siz de markanızla yer alabilirsiniz.