Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Proje Hakkında
 
Yeni yasa ve düzenlemeler ile, başta şeffaflık ilkesi olmak üzere, tüm kurumsal yönetim ilkelerinin yeni bir anlayış ile ele alınması gereken bir döneme giriyoruz. Bu dönemde ekonomi gazetecisinin haber ve yorumlarında uluslararası düzeyde kabul gören kurumsal yönetim ilkelerini bir değerlendirme aracı olarak alan, bu prensipleri baz alarak sorgulayan, öneriler geliştirebilen bir donanımda olması hepimizin ortak hedefidir. Projeyi, bu kapsamda yayınları hazırlarken ki amacımız, bir tarafta doğru bilgiyi, doğru zamanda ve tüm detayları ile kamuoyuna aktarma görevini üstlenen ekonomi gazetecilerinin çalışabileceği uygun ortamı hazırlamak, diğer yandan bu önemli görevi yerine getirirken kendilerine bilgi, tecrübe ve uluslararası standartlarda örnekler ile yardımcı olmaktır.
 
Toplumu bilgilendiren, yönlendiren ve karar alma noktasında etkinliğini her geçen gün arttıran ekonomi gazetecilerinin haber, yorum ve değerlendirmelerinde kurumsal yönetim perspektifini etkin bir şekilde yansıtması, yaşanan yönetim sorunlarının temellerinin anlaşılması, teşhisin konulması ve düzenleyici önlemlerin alınması noktasında büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çalışmalarını bu doğrultuda yerine getiren ekonomi gazetecilerinin, kurumsal yönetim anlayışının iş dünyasına, yatırımcılara ve geniş anlamda topluma yayılmasında anahtar bir rol oynayacağı açıktır.
 
Günümüzde yaşanan birçok yönetim sorununun, kurumsal yönetim uygulamalarının eksikliğinden kaynaklandığı bir gerçektir. Bu nedenle ekonomi gazetecilerinin kurumsal yönetim felsefesini iyi anlaması ve bu anlayışı haber, yorum ve değerlendirmelerinde somut bir şekilde ortaya koyması kurumlara ve genel anlamda ekonomiye katkı sağlayacaktır.
 
Hazırlanan projenin önemi bu konunun tartışılmaya başlamasını sağlamaktan ibarettir. Profesyonel hayatında ekonomi gazeteciliğini bir meslek olarak gören üniversite öğrencileri, kariyerinin ilk basamaklarını tırmanan meslek profesyonelleri ve kendini geliştirmekten hiç vazgeçmeyen ekonomi gazetecilerinin yanı sıra, bu meslek grubu ile sürekli iletişim içinde olan paydaşları hedeflemektedir. Bu paydaşlar; ekonomi gazetecileri ile iletişim içinde olan, basın bültenleri, mülakatlar, röportajlar ile ulaşan özel ve kamu sektörü profesyonelleri, iletişim ajansları ve ekonomi gazetecisinin işini yaparken iletişime geçtiği birçok farklı çevre olabilir.
 
 
Etkinlikler
 
Lokal Medya ile “Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği” Toplantıları
Kurumsal Yönetim Seminerleri Projesi kapsamında ziyaret edilen illerde lokal medya mensupları ile TKYD ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) temsilcileri bir araya gelmekte, “Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği” konusu gündeme taşınmaktadır. Basın mensupları ile gerçekleşen buluşmalarda TKYD’nin EGD ile birlikte hazırladığı Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı ve Ekonomi Gazetecisi El Kitabı yayınları lokal medya mensuplarının faydasına sunulmaktadır.
 
22 Eylül tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıya ekonomi dünyası temsilcileri, düzenleyiciler, akademisyenler ve ekonomi medyası temsilcileri katıldı. Açılış konuşmalarını SÜTAŞ Yönetim Kurulu ve TKYD Başkanı Muharrem Yılmaz, Ekonomi Gazetecileri Derneği Denetim Kurulu Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fikri Türkelve, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Gürgen’in yaptığı toplantıya özel sektör temsicileri, ekonomi gazetecileri, akademisyen ve düzenleyicilerin yansıra bölge ülkelerden ve ABD’den uzmanlar katıldı.
 
Kurumsal Yönetimin Türkiye’de özel ve kamu bütün kurumlarca ana ilkeleriyle benimsenmesi, yerleşmesi, doğru uygulanması için önderlik ve yol göstericilik yapmak misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından hazırlanan “Ekonomi Gazeteciliği için Kurumsal Yönetim El Kitabı” ve “Ekonomi Gazetecisi El Kitabı” yayınlarının tanıtıldığı program eğitim ve seminer faaliyetler ile devam edecek.
 
Eğitimler
 
Ekonomi gazetecisi, kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturmayı hedeflediği adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu yönetimlerin gözetimini bu kuruluşların ilişki içerisinde olduğu tüm paydaşlar adına yaparken, kurumsal yönetim anlayışının iş dünyasına, yatırımcılara ve geniş anlamda topluma yayılmasında anahtar bir rol oynamaktadır.
 
Ekonomi gazeteciliği alanında faaliyet gösteren profesyonellerin ve bu alanda kariyer planlayan kişilerin eğitim gereksinimlerini karşılamak amacıyla sertifika programı düzenlenecektir. 72 saatlik bir program olması planlanan eğitim sonunda, sertifika programında başarılı olan katılımcılara medya gruplarında staj olanağı sağlanacaktır. Detaylı bilgi programın oluşturulması ile birlikte www.tkyd.org internet sitesinden duyurulacaktır.