Galatasaray Üniversitesi ile TKYD arasındaki iş birliği kapsamında, akademide kurumsal yönetimin yaygınlaşması çalışmalarımız devam ediyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aylin Ataay Saybaşlı öncülüğünde kurumsal yönetim derslerine üyelerimiz konuk konuşmacı olup, kurumsal yönetimi farklı konu başlıkları ekseninde anlatmaya devam ediyor. Kurumsal Yönetim Mekanizmaları: Yönetim kurulu, önemi ve işleyişi- Dr. Tamer Saka, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı, BMS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi – 08/03/2022

Kurumsal Yönetim Mekanizmaları: Komiteler, Kurumsal Yönetimdeki rolü ve işleyişi – Av. Nihal Mashaki, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi, Danışman – 15/03/2022

Kurumsal yönetim ilkeleri ve mevzuatı: Türkiye ve Dünya perspektifi- Eray Akdağ, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Holding Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü – 22/03/2021

Kurumsal yönetim açısından iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi – Ali Kamil Uzun, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Danışmanı – 29/03/2022

Risklerin değerlendirilmesi ve uyum – Cumhur Bilgili, Kibar Holding Risk Yönetimi Direktörü – 05/04/2022

Bağımsız denetim ve kurumsal yönetim ilişkisi – Adnan Akan, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi, PwC Ortak – 12/04/2022

Türkiye’de kurumsal yönetime ilişkin çalışmalar – Yatırımcılar gözünden kurumsal yönetim – Ozan Altan, TKYD Üyesi, İş Yatırım Yatırımcı İlişkileri Müdürü – 26/04/2022

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Endeksleri – ilgili kurumlar ve çalışmaları Güray Karacar, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi, Sanofi İlaç Türkiye ve Levent Bölgesi Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü – 10/05/2022