Başkanımız Dr. Tamer Saka bugün Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde verilen Kurumsal Yönetim dersinin konuk konuşmacısı oldu. Kurumsal yönetim mekanizmaları, yönetim kurulunun önemi ve işleyişi konularını öğrencilere aktardı.

Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Volkan Demir’e ve Profesör Aylin Atay Saybaşılı’ya davetleri için teşekkür ederiz.