Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Programı çevrim içi olarak 16-17 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlendi!

Eğitimde; kurumsal yönetimin temel kavramları, dünyada ve ülkemizde kurumsal yönetim mevzuatı, OECD ilkeleri, TTK ve SP Mevzuatı ele alındı. Halka açık olmayan şirketlerde yönetim kurulunun görev ve hukuksal sorumlulukları, komitelerin kurumsal yönetimdeki rolü, yöneticilerin üst düzey yönetimle ilişkisini yönetmek ve MKK ile e-YKS Sistemi üzerinde duruldu.

Konuşmacılarımız NKS Danışmanlık Kurucusu Naciye Kurtuluş Sime, Avukat Alperen Yılmaz, Avukat ve Arabulucu Nihal Mashaki, The Coaching Company Üst Düzey Yönetici Liderlik ve Takım Koçu Naci Demiral ve MKK Hukuk Hizmetleri Direktörlüğü Servis Yöneticisi Merve Sadık’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.