“Temel Kurumsal Yönetim Süreçleri” eğitimi 28 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi. Eğitimin konuşmacıları; TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’ndan Ortak Av. Senem Denktaş, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ünsal Hukuk Bürosu Kurucu Ortak Av. Burçak Ünsal, TKYD Üyesi ve KOBİRATE Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Burhan Taştan oldu.

Programda kurumsal yönetim kavramı, dünyada ve Türkiye’de kurumsal yönetimi tetikleyen unsurlar, OECD ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, TTK açısından kurumsal yönetim ve Kurumsal Yönetim Derecelendirilmesi konuları ele alındı.

Eğitimin program içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.