“Sektör Deneyimleriyle Borsaya Kote Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Öne Çıkan Konular” Eğitimi

Programda Goodyear Lastikleri Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşçı şirketin genel yükümlülüklerinden kurumsal yönetim ilkelerinden bahsederken Okat Law Ortaklarından Av. Yalçın Özge Okat borsa şirketlerin yükümlülükleri, örtülü kazanç aktarım yasağı, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu, ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkında katılımcıları sunum yaptı. İş Yatırım Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ozan Altan ise katılımcılara sektör deneyimlerini aktardı.

Programa ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

“Yönetim Kurullarında Kurumsal Risk Yönetimi” Eğitimi

“Yönetim Kurullarında Kurumsal Risk Yönetimi” Çevrim İçi Eğitimi  26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında organize edilidi. 
Marsh Risk Danışmanlığı Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Yöneticisi Hande Bilgisu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyesi, Marsh Kurumsal Risk Hizmetleri Yöneticisi Elif Dilmen ve TKYD Denetim Kurulu Üyesi, TOFAŞ Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü Doğu Özden eğitim verdi.

Kurumsal risk yönetiminin geleneksel yöntemden farklılığı ve avantajları ele alındı. Kurum kültürü ve risk kültürü, davranışsal risk yönetimi, startejik planlama, kalite ve performans yönetimi, iç kontrol ve denetim konularının aktarımı yapıldı.

Eğitimin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

“Halka Arz Süreçlerinde Şirketlerin Kurumsal Yönetim Hazırlığı” Eğitimi 

“Halka Arz Süreçlerinde Şirketlerin Kurumsal Yönetim Hazırlığı” Eğitimi 21 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi  olarak düzenlendi.

Eğitimin konuşmacıları  Okan Law Kurucu Ortağı Yalçın Özge Okat ve tecrübe paylaşımı bölümünde Yalçın Özge Okat moderatörlüğünde  MLP Care Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Deniz Can Yücel oldu.

Bir yarım gün süren programda Halka Arzın Getirdiği Avantajlar, Halka Arz Süreci: Halka Arza Hazırlık Aşaması, Halka Arz: Yatırımcılar ve Düzenleyici Kuruluşlar ile İlk Tanışma ve Borsa’da İşlem Gören Şirketlerin Yükümlülükleri konuları ele alındı.

Eğitim programına buradan ulaşabilirsiniz.

“Temel Kurumsal Yönetim Süreçleri” Eğitimi 

“Temel Kurumsal Yönetim Süreçleri” eğitimi 28 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi. Eğitimin konuşmacıları; TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’ndan Ortak Av. Senem Denktaş, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ünsal Hukuk Bürosu Kurucu Ortak Av. Burçak Ünsal, TKYD Üyesi ve KOBİRATE Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Burhan Taştan oldu.

Programda kurumsal yönetim kavramı, dünyada ve Türkiye’de kurumsal yönetimi tetikleyen unsurlar, OECD ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, TTK açısından kurumsal yönetim ve Kurumsal Yönetim Derecelendirilmesi konuları ele alındı.

Eğitimin program içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

“İzleme Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesi Örnekleriyle Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlaması” Eğitimi 

“İzleme Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesi Örnekleriyle Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlaması”  Eğitimi 22-23 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlendi. Eğitimi konuşmacıları TKYD Üyesi, SK Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Eğitim ve Danışmanlığı, Danışman Dr. Selma Kurtay,  TKYD Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Danışmanı Dr. Hatice Kara, Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Av. Seçil Sayın Kutluca, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi, Nestor Advisor Türkiye Danışmanı Dr. Burak Koçer ve tecrübe paylaşımı ile TKYD Yönetim Kurulu Üyesi, Arçelik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen oldu. 

İki yarım gün süren programda; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Başarılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu İçin Öneriler, Kurumsal Yönetim İzleme Raporu sonrası Uyum Raporlaması İçin İyi Uygulama Örnekleri, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesine İlişkin Uygulama Önerileri aktarıldı.

Eğitim programına buradan ulaşabilirsiniz.