AB’nin Pay Sahipliği Haklarının Kullanılmasına İlişkin Düzenlemeleri Karşısında Türkiye’nin Konumu