Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu, 27 Mayıs 2021 tarihli toplantısında Dünyada ve Türkiye’de Kurumsal Yönetim konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Avrupa Birliği’nde yayınlanan Pay Sahibi Hakları Yönergesi ve kurumsal yönetime ilişkin Avrupa’da yayınlanan rapor gündeme alındı. Türkiye’de ise son dönemde sayıları artan halka arzlar konusu çalışma grubunda değerlendirildi. Ayrıca, çalışma grubumuz önümüzdeki günlerde yayınlayacağı 2019-2020 yılı faaliyet raporu lansmanı için de planlamalarını yapıyor.