Galatasaray Üniversitesi ile TKYD arasındaki iş birliği kapsamında, akademide kurumsal yönetimin yaygınlaşması çalışmalarımız devam ediyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aylin Ataay Saybaşlı öncülüğünde kurumsal yönetim derslerine üyelerimiz konuk konuşmacı olup, kurumsal yönetimi farklı konu başlıkları ekseninde anlatmaya devam ediyor. 

21 Mayıs 2021, “Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Endeksleri – ilgili kurumlar ve çalışmaları (SPK, Borsa, MKK, KAP, SPL vb.)”, TKYD Üyesi Ozan Altan

28 Mayıs 2021, “Türkiye’de kurumsal yönetime ilişkin çalışmalar – Yatırımcılar Gözünden Kurumsal Yönetim”, TKYD Üyesi Av. Ümit Yayla ve TKYD Üyesi Ozan Altan