Rapor, küresel olarak krize yol açan COVID-19’un sermaye piyasalarındaki etkileri üzerine dayalı bir genel bakış sunuyor. Krizin sermaye piyasaları üzerindeki yapısal etkileri ve kurumsal yönetim ile etkileşimi çerçevesinde, bu rapor toparlanmayı destekleyecek politikaları şekillendirmek için kullanılabilecek eğilimleri sunuyor ve gelecekte yapılacak gözden geçirmeye rehberlik edecek temel politika mesajlarını formüle ediyor.

Rapor, toparlanmaya giden yolun, uzun vadeli yatırımlar için önemli finansal kaynaklar tahsis edebilen ve iyi işleyen sermaye piyasaları gerektireceğini vurguluyor. Ayrıca, özellikle artan sahiplik konsantrasyonu gibi alanlarda kurumsal yönetim kurallarını ve uygulamalarını COVID-19 sonrası gerçekliğe uyarlama ihtiyacının altını çiziyor. ESG risk yönetimi, dijitalleşme, iflas, denetim kalitesi ve alacaklı hakları gibi önemli konulara değiniliyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.