Salgın döneminde Sermaye Piyasası, Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yönetim Kurulu çalışma grupları toplanmaya devam etti. Yeni dönemle birlikte çevrim içi düzenlenmeyle devam eden toplantılar, salgın döneminde on üç kez gerçekleşti.

Toplantılar artarak daha fazla fikir alışverişi ve paylaşımla sürüyor.

Sermaye Piyasası çalışma grubunda kurumsal yönetim izleme raporu, yayınlanan tebliğ taslakları ve ilgili kurumlarla paylaşılacak görüşler; Aile Şirketleri çalışma grubunda ise aile şirketlerinde dönüşüm ve kriz dönemleri, üyelerin sorularına yönelik bilgi serileri; Yönetim Kurulu çalışma grubu, salgın döneminin yönetim kurullarına getirdiği farklı bakış açıları ve yeni nesiller bakış açısıyla yönetim kurulları; ve Sivil Toplum Çalışma grubunda ise STK’ların değişen öncelikleri gibi başlıklar gündem konuları arasında yer almıştır.

Bankacılık görev gücü ve kamu ilişkileri komitelerinde ise raporlar ve görüş çalışmaları gündemde.

TKYD üyelerinin katıldığı çalışma gruplarında hazırlanan görüşler, yayınlanan pek çok mevzuat taslağı ve düzenleme için ilgili taraflarla paylaşılıyor. Salgın döneminde katma değerli çalışmalarımızın artmasını sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.