Sadece TKYD üyelerinin katılımına açık olan çalışma gruplarımız, TKYD çalışmalarına yön vermek ve derneğin üyeleri ile kamuoyu yararına sunacağı içeriği hazırlamak yönünde faaliyetlerine yoğun olarak devam ediyor.

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Ümit Yayla, Ozan Altan

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Çağlar Manavgat

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu; düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim düzenlemeleri konusunda etkin bir rol oynayarak görüşler oluşturmak, mevcut sorunları aktarmak misyonu ile faaliyet gösteriyor.

Çalışma grubu her ayın son perşembe günü aylık toplantısını düzenliyor.  Gündem konuları arasında mevzuat çalışmalarına katılım, görüşe açılan tebliğ taslaklarına görüş iletilmesi, YOİKK Platformu Sürdürülebilirlik Fonlarının Çekilmesine ilişkin düzenlenen toplantılara katılım ve görüş verilmesi konuları yer alıyor. Çalışma grubu 2019 yılı yıllık raporunu çok yakında yayınlayacak.

“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı’nın 47. ve 45. maddeleri hakkında TKYD Görüşü” ilgili bakanlıklara çalışma grubu tarafından iletildi. “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı” (Tebliğ Taslağı)’na ilişkin görüşlerimiz Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi. “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı” ilişkin görüş hazırlığı çalışma grubu tarafından yapılıyor.

 

Yönetim Kurulu Çalışma Grubu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Kamil Uzun, Av. Nihal Mashaki, Eray Akdağ

Çalışma Grubu Başkanı: Ali Kamil Uzun

Yönetim Kurulu Çalışma Grubu 2014 yılında “Kurumsal yönetimin anlayışının hayata geçirilmesinde kritik bir role sahip yönetim kurullarının gelişimine yönelik faaliyetler planlamak, eğitim, seminer programları ve araçlar ile bu sürece katkıda bulunmak” misyonu ile çalışmalarına başladı. Çalışma grubu yıl içinde yönetim kurulları komiteleri, şirket genel sekreteri konularında çalışmalarına yoğun olarak devam etti.

Çalışma grubunun bu yıl için ana gündemi Komiteler ile ilgili yayın çalışması. Yayın çalışmaları kapsamında yıl içinde toplam sekiz CEO ile birebir görüşmeler yapıldı. Tecrübe paylaşımına yönelik zengin bir içerik için çalışmalar devam ediyor.

Çalışma grubu aynı zamanda yönetim kurulları üzerine bir blog açılması üzerine çalışmalarına devam ediyor.

 

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Duygu Yılmaz, Dr. Burak Koçer, Tanyer Sönmezer

Çalışma Grubu Başkanı: Alp Sunar

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu; kurumsal yönetim ilkelerinin, Türk ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine benimsetilmesi amacı ile çalışmalar yürütmek misyonu ile çalışmalarını yürütüyor. Çalışma grubu her ayın ikinci perşembesinde aylık toplantılarını yapıyor.

Çalışma grubu COVID-19 gündeminde halka açık olmayan şirketlerin yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlarının tespitine yönelik bir anket hazırladı. Anketten elde edilecek veriler ile online webinar ve gündem toplantılar serisi planlanıp, üyelerin faydasına sunulacak.

Aspen Family Business iş birliğinde “Siz Sorun Biz Cevaplayalım” video serilerine başlayan çalışma grubu, videoları önümüzdeki günlerde sosyal ağlardan paylaşıma açacak.

 

Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ece Börü, Güray Karacar, Eray Akdağ

Çalışma Grubu Başkanı: Dr. Yılmaz Argüden

Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu; sivil toplum kuruluşlarının kurumsal organizasyon ve değer üretme konularında sürdürülebilir yol izlemelerine, profesyonellerinin yönetim algısını artırmalarına katkı sağlamak, iyi yönetim kodlarına sahip olmaları için kurumsal yönetim açısından içerik üretme ve görüş savunuculuğu yapma amacı ile çalışmalarına devam ediyor. Çalışma grubu üçer aylık periyotlarda toplantılarını düzenliyor.

Çalışma grubu Kurumsal yönetimi uygulayan ya da bu konuda yatırım yapmış STK’ların yönetim kurulu başkanları ile Çalışma Grubu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden moderatörlüğünde bir zoom toplantısı düzenleyecek. Salgın gündeminde, “Neden iyi uygulamaları yapmayı seçtiniz ve bu olağanüstü dönemde ne fayda gördünüz? Bu dönemde sürdürülebilirlik gündemi kurumsallaşmayla nasıl örtüştü?” konularının değerlendireceği kapalı toplantı 21 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek. Toplantı çıktılarının Kurumsal Yönetim Dergisi’nin gelecek sayısında bir dosya olarak yayınlanması planlıyor.

Çalışma gruplarında yer almayı arzu eden üyelerimiz TKYD ofisinden Ahmet Balcılar (abalcilar@tkyd.org) ile iletişime geçebilirler.