Galatasaray Üniversitesi ev sahipliğinde akademide kurumsal yönetimin yaygınlaşması çalışmalarımız devam ediyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aylin Ataay Saybaşlı öncülüğünde kurumsal yönetim derslerine konuk olma fırsatı bulduk, kendilerine teşekkür ediyoruz.

10.04.2020 – Kurumsal yönetimin Türkiye’deki gelişim süreci / TKYD Başkanı Feyyaz Ünal ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Güray Karacar

17.04.2020 – Türkiye’de kurumsal yönetim ilişkin çalışmalar – ilgili kurumlar ve çalışmaları (SPK, Borsa, MKK, KAP, SPL, vb) / TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Yayla

24.04.2020 – Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Endeksleri – Yatırımcılar Gözünden Kurumsal yönetim / TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Altan

08.05.2020 – Bağımsız denetim ve kurumsal yönetim ilişkisi / TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Akan

15.05.2020 – Kurumsal yönetim açısından iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi / TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamil Uzun