“Sosyal toplulukta en yüce özgürlüğün, en yüce eşitliğin ve adaletin yerleşmesi ve korunması, ancak ve ancak tam ve kesin anlamı ile milli egemenliğin kurulmasına bağlıdır. Bu nedenle; özgürlük, eşitlik ve adaletin de dayanacağı milli egemenliktir. Sosyal topluluğumuzda, devletimizde hürriyet sonsuza kadar sürecektir. Ancak onun sonsuzluğu, onu sonsuz yapan kuralların korunması ile ayakta durur ve onunla sınırlıdır.”

 

Mustafa Kemal Atatürk

(TBMM 1. Dönem, 4. Yasama Yılı

Açılış Konuşmasından, 1 Mart 1923)

Değerli üyelerimiz ve kurumsal yönetim gönüllüleri,

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumsal yapısını hukuk devleti üzerine kuran Mustafa Kemal Atatürk, bir asır önce bağımsızlığın, sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolunu göstermiş, sözleriyle hepimize ışık tutmuştur.

İstikrar ve sosyoekonomik kalkınmanın sağlanmasında, şirketlerin iyi yönetimi büyük önem taşımaktadır. Özellikle adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda sağlam temeller üzerinde yükselen şirketlerin kıymetini, şu anda yaşamakta olduğumuz olağanüstü günlerde bir kez daha çok açık bir şekilde görmekteyiz. Biz de bu süreçte ve bundan sonra da, siz değerli üyelerimizin ve ilgili tüm tarafların en iyi kurumsal yönetim uygulamalarını sürdürebilmeniz adına var gücümüzle çalışmaya, sizlere destek olmaya devam edeceğiz.

Açtığı yolda durmaksızın ilerleyen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere binlerce isimsiz kahramanı saygıyla anıyor, Meclisimizin açılışının 100’üncü yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Saygılarımla

Feyyaz Ünal

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı