Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers) “Turkey EU Business Dialogue (TEBD)” adında bir AB projesini yönetiyor. İlgili proje kapsamında TKYD olarak Sakarya Ticaret Odası üyelerine 16 Ocak 2020 tarihinde “KOBİ’lerin Kurumsallaşmasının AB İhracatı Üzerinde Etkisi” konulu bir eğitim verdik.

Hera Strateji ve Yönetim Hizmetleri Kurucu Ortağı ve üyemiz Nalan Uysal küçük ve orta ölçekli firmalar özelinde Türkiye’deki ihracat, KOBİ’lerin uluslararası faaliyetlerde karşılaştığı zorluklar, sorunların irdelenmesi ve çözüm önerileri, kurumsal yönetim konularını içeren bir sunum yaptı.