Eğitimlerimiz Devam Ediyor

Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Uyum Programı Oluşturmanın İpuçları Eğitimi Düzenlendi

Eğitim, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) işbirliğinde 31 Ekim 2019 tarihinde Intercontinental Otel’de düzenlendi. Eğitimin konuşmacıları TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Şişecam Genel Müdür Danışmanı Av. Nihal Mashaki ve TEİD Yönetim Kurulu Üyesi, Atellas Pharma Etik ve Uyum Koordinatörü Av. Kemal Altuğ Özgün oldu. Etik nedir, iş etiği, kurumlarda etik ve uyum kurallarının gereksinimleri, uluslararası mevzuatta etik, uyum fonksiyonlarının Türkiye’deki yeri, global şirketlerde yapı, uyumdan beklenen faydalar ve oluşturulması önerilen yapılar kurumsal yönetim çerçevesinde ele alındı. 

 

Güncel Değişikliklerle Kurumsal Yönetim Raporlama Çerçevesi ve Faaliyet Raporu Eğitimi 

Eğitim 16 Ekim 2019 tarihinde Avantgarde Otel’de düzenlendi. Eğitimin konuşmacıları TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ümit Yayla, MKK KAP Direktörlüğü Servis Yöneticisi Fatma Ayzer Bilgiç ve Koç Holding A.Ş. Finans Yöneticisi Ayça Sandıkcıoğlu oldu. 

Eğtiimde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Karşılaştırmalı Olarak Rapor İçerikleri ve Örnekleri ve TTK ve SPKn İlgili Mevzuatı Uyarınca Faaliyet Raporu konuları Ümit Yayla tarafından katılımcılara aktarıldı. Ayzer Bilgiç Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nu uygulamalı olarak sunumunda aktarırken, Ayça Sandıkcıoğlu Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

İyi Kurumsal Yönetimde Yetki Devri ve İyi Uygulama Örnekleri Eğitimi

4 Ekim 2019 tarihinde Intercontinental Otel’de düzenlenen eğitimin konuşmacıları TKYD Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Genel Müdürü Danışmanı Av. Nihal Mashaki ve Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muzaffer Eroğlu oldu. 

Yetki Devri, yetki matrisi ve iyi uygulama örnekleri, yetki devir matriksinin ana şirket ve yavru-bağlı şirket bağlamında değerlendirilmesi konularını Av. Nihal Mashaki ele aldı. Türk hukukunda yönetim devri iç yönergesi, temsil yetkisi, vekalet ve uygulamaları konularını ise Dr. Muzaffer Eroğlu katılımcılara aktardı.

Kriz Dönemlerinde Risk Yönetimi Eğitimi 

Eğitim 27 Eylül 2019 tarihinde Intercontinental Otel’de düzenlendi. Marsh Risk Danışmanlığı Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Yöneticisi, Kıdemli Direktör Hande Bilgisu ve Marsh Risk Danışmanlığı Türkiye Kurumsal Risk Hizmeleri Yöneticisi, Direktör Ertan Bağrıaçık eğitimin konuşmacıları oldu. Şişecam Topluluğu Risk Yönetimi Başkanı Özgün Çınar ve TOFAŞ Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü, Kurumsal Risk Yönetimi Derneği Başkanı Doğu Özden ise profesyonel yaşamdan deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı.

Hissedarlara Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı 

Program 13-14 Eylül 2019 tarihlerinde Intercontinental Otel’de düzenlendi. Programda; ana hissedar persfpektifiyle yönetim kurulunun oluşumu, yönetim kurulu oluşturma ve üye seçimi, şirket birleşme ve satınalmalarında yönetim kurulunun rolü, doğru yönetim modelleri ve takım olma bilinci, yönetim kurulu performans ölçümü ve komiteler, yönetim kurulu üyelerinin hukuki görev ve sorumlulukları, yönetim kurulundagelecek dönem stratejisi ve yönetim hedefleri konuları kapsamlı olarak ele alındı.