Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de yaygınlaştırılması misyonuyla hareket eden derneğimiz üye sayısını artırmaya devam ediyor. Türk ilaç sektörünün lider şirketi Abdi İbrahim ile Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sunmak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle girişimcilere hizmet veren PASHA Bank, TKYD üyesi oldular.