İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na kayıtlar devam ediyor. 

Detaylı bilgi için; Faruk Yazar fyazar@ticaret.edu.tr, Ömer Kıran okiran@ticaret.edu.tr