TKYD’nin Genel Kurulu öncesi, 3 dönem üst üste TKYD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan isimler için bir ödül töreni düzenlendi.

Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Başkanlığı’na Feyyaz Ünal’ı getirdi. Derneğin başkan yardımcıları ise Tamer Saka, Onur Çevikel ve Duygu Yılmaz oldu. Yönetim Kurulunun tam listesi aşağıdaki gibidir.

2019 – 2020 Yönetim Kurulu

Feyyaz Ünal – Yönetim Kurulu Başkanı 
Tamer Saka – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Onur Çevikel – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Duygu Yılmaz – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kayra Üçer – Yönetim Kurulu Üyesi / Sekreter
Ümit İhsan Yayla – Yönetim Kurulu Üyesi / Sayman
Nursel İlgen – Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Sezgin – Yönetim Kurulu Üyesi
Ece Börü – Yönetim Kurulu Üyesi
Selim Oktar – Yönetim Kurulu Üyesi
Dorukhan Acar – Yönetim Kurulu Üyesi
Güray Karacar – Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nihal Mashaki – Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ali Kamil Uzun – Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Burak Koçer – Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ozan Altan – Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Tanyer Sönmezer – Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Eray Akdağ – Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Adnan Akan – Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Erkin Erimez – Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Genel Kurul Duyuru

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Derneğimizin IX. Olağan Genel Kurul’u, 20 Mart 2019 Çarşamba, saat 17:00’da Yapı Kredi Bankası Konferans SalonuYapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde düzenlenmiş olup, yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2019, Perşembe 17:00 – 18:00 saatleri arasında aynı adres ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem:

1.       Açılış ve Yoklama,

2.       Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan üyelerine yetki verilmesi,

3.       Saygı duruşu,

4.       Başkanın konuşması,

5.       2018 Yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,

6.       2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,

7.       Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu’nun ibrası,

8.       2019 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,

9.       Onaylanan 2019 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun oylanması,

10.     Aidat Borçlu Üyelerin durumunun değerlendirilmesi

11.     IX. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

12.     Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu

Ekler:

2018 Yılı Faaliyet Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Denetçi Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2018 Yılı İç Denetim Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2018 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosuna buradan ulaşabilirsiniz.

2019 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği IX. Olağan Genel Kurul Duyurusu 4 Mart 2019

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği IX. Olağan Genel Kurul Tutanağı 28 Mart 2019