TKYD Eğitimleri; farklı konu ve konuşmacıları ile konuların ilgililerine fayda sunmaya devam ediyor.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması ve Hazırlık Süreçleri Eğitimi Düzenlendi

KKurumsal Yönetim Uyum Raporlaması ve Hazırlık Süreçleri eğitimi 30 Ocak 2019 tarihinde SPL Genel Merkez’de SPL&TKYD işbirliğinde düzenlendi. 22 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen ilk eğitime oluşan yoğun ilgi üzerine ikinci kez düzenlenen eğtiimde Av. Ümit Yayla; SPK’nın 10.01.2019 tarihli karar ve 2/49 sayılı ilke kararı uyarınca hazırlanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu konusunda katılımcıları detayları olarak bilgilendirdi. Karşılaştırmalı olarak rapor içerikleri ve yöntemleri üzerinden geçildi. 

“E-Genel Kurul Süreçleri: Mevzuat, İyi Uygulamalar, Sık Yapılan Hatalar” Eğitimi Düzenlendi

“E-Genel Kurul Süreçleri: Mevzuat, İyi Uygulamalar, Sık Yapılan Hatalar” eğitimi 23 Ocak 2019 tarihinde Intercontinental Otel’de düzenlendi. Genel Kurul ve E-Genel Kurul esasları, yükümlülükleri, süreçlere ilişkin örnekler ve tavsiyeler Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı Ortağı Av. Mustafa Mert Oğuzülgen ve Av. Candan Çırnaz Dekesoğlu tarafından katılımcılara aktarılırken Merkezi Kayıt Kuruluşu Hukuk Hizmetleri Direktörü Özgür Bülbül uygulamaları anlatım ile katılımcılar bilgilendirdi. Migros Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Dr. Affan Nomak şirket içi uygulama örneği olarak tecrübelerini aktardı.

“Kurumsal Yönetim Uyum İlkeleri Raporu” Eğitimi Düzenlendi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Şirket Faaliyet Raporlarının Hazırlanması eğitimi 22 Ocak 2019 tarihinde SPL Genel Merkez’de SPL&TKYD işbirliğinde düzenlendi. Av. Ümit Yayla; SPK’nın 10.01.2019 tarihli karar ve 2/49 sayılı ilke kararı uyarınca hazırlanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu konusunda katılımcıları detayları olarak bilgilendirdi. Eğitimin ikinci bölümünde faaliyet raporlarının hazırlanması, TTK’ya tabi şirketler için SPKn’a tabi şirketler için uyulması gereken zorunluluklara değiniildi, uygulamada karşılaşılan sorunlar tartışıldı.

TKYD & TAİDER Aile Anayasası Eğitimi Düzenlendi

TKYD & TAİDER ortak etkinliği “Aile Anayasası Eğitimi” 6 Aralık 2018 tarihinde Intercontinental Otel’de düzenlendi. Eğitimde; Naciye Kurtuluş Sime “başarılı bir aile anayasası nasıl oluşturulur ve aile anayasası örnekleri” konsusunda katılımcıları bilgilendirmiştir. Av. Vefa Reşat Moral ise “aile anayasasının şirketler hukukuna yansımaları” konusunda bilgilendirmede bulunmuştur. Eğitim son bölümünde İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ece Elbirlik Ürkmez ve Levent Kimya Hissedarı Atıl Pekşen, aile şirketlerinden tecrübelerini, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy moderasyonunda katılımcılar ile paylaşmıştır.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri için Yönetim Kurulu Oryantasyonu Nasıl Olmalıdır? Eğitimi Düzenlendi

“Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Yönetim Kurulu Oryantasyonu Nasıl Olmalıdır?” Eğitim Programı 23-24 Kasım 2018 tarihinde InterContinental Otel’de düzenlendi. Programda; Şirketi ve Yönetim Kurulunu Tanımak, Kendine ve Şirkete Katma Değer Sağlamak, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları, Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi, Ücretlendirme ve Sağlanan Mali Haklar konuları ele alındı.