Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Şirket Faaliyet Raporlarının Hazırlanması eğitimi 22 Ocak 2019 tarihinde SPL Genel Merkez’de SPL&TKYD işbirliğinde düzenlendi. Av. Ümit Yayla; SPK’nın 10.01.2019 tarihli karar ve 2/49 sayılı ilke kararı uyarınca hazırlanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu konusunda katılımcıları detayları olarak bilgilendirdi. Eğitimin ikinci bölümünde faaliyet raporlarının hazırlanması, TTK’ya tabi şirketler için SPKn’a tabi şirketler için uyulması gereken zorunluluklara değinildi, uygulamada karşılaşılan sorunlar tartışıldı.