USİUD ve ACFE Türkiye olarak, ACFE’nin global düzeyde gerçekleştirdiği, İş Suistimalleri araştırmasına www.suistimal.org adresinden katılabilirsiniz. Araştırmada şirket ve kişi bilgisi istenmemektedir.

Araştırma temek olarak; iş suistimallerinin faaliyetlerini, türlerini, hangi iş kollarını etkilediğini, mücadele kapsamında hangi metotların daha etkili olduğunu, ülkemizdeki şirketlerde suistimal algısının nasıl olduğunu tespit etme amacı taşıyor.