Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Sermaye Piyasası Çalışma Grubu, Türkiye ile dünyada kurumsal yönetim alanındaki gelişmeleri sermaye piyasaları mevzuatı bakış açısıyla değerlendirdiği Yıllık Raporu’nu açıkladı. Raporda, OECD Corporate Governance Factbook 2017 ve AB’nin uzun dönemli pay sahipliğinin özendirilmesini hedefleyen 2017/828 Direktifi’ni baz alarak yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’nin, bazı konularda uluslararası iyi uygulamalara sahip olduğu vurgulanırken; kurumsal yatırımcılarla ilgili olarak yatırımcıları koruyucu ilkeler konusu gibi bazı alanlarda ise  ‘göreceli olarak zayıf’ olduğu ifadesi yer aldı.

 

Faaliyetlerini Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Sermaye Piyasası Çalışma Grubu, Türkiye ile dünyada kurumsal yönetim alanındaki gelişmeleri, sermaye piyasaları mevzuatı bakış açısıyla değerlendirdiği Yıllık Rapor’unu açıkladı. OECD Corporate Governance Factbook 2017 raporu ile AB resmi gazetesinde yayımlanan ve uzun dönemli pay sahipliğinin özendirilmesini hedefleyen 2017/828 Direktifi’ni baz alarak değerlendirmelerde bulunulan raporda, Türkiye’nin bazı konularda uluslararası iyi uygulamalara sahip olduğu vurgulanırken; kurumsal yatırımcılarla ilgili olarak yatırımcıları koruyucu ilkeler konusu gibi bazı alanlarda da Türkiye’nin, ‘göreceli olarak zayıf’ olduğu ifadesine yer verildi.

Toplantıda açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır ve Nestor Advisors Yönetici Ortağı, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri Eski Çalışma Grubu Başkanı ve Türkiye Rapor Çerçevesi Proje Lideri Stilpon Nestor yaptı.

Ali Pandır: “Kurumsal yatırımlarda kurumsal yönetime dikkat edilmesi konusunda farkındalık yaratacağız”

Yaptığı açılış konuşmasında dünyanın bir ‘dalgalanma dönemi’nde olduğunu söyleyen TKYD Başkanı Ali Pandır, “Bu dalgalanma dönemi, bizleri iş yapmaya devam etmek için kurumsal açıdan dayanıklı olmayı zorunlu kılıyor. Biliyoruz ki kurumsal yönetim mekanizmaları bu amaçla şirketlerde yaygınlaşmalı. Mevzuatlarımız da ihtiyaç duyduğumuz bu mekanizmaları ve yeni trendleri destekliyor olmalı. Yenilikleri ve uluslararası benchmarkları takip etmek oldukça kritik” şeklinde konuştu. Pandır ayrıca, “Sermaye Piyasası Çalışma Grubumuzun yakın dönemde öncelikli konularından birisi, kurumsal yatırımlarda kurumsal yönetime dikkat edilmesi konusunda farkındalık yaratmaya çalışmak olacak” dedi. 

Çalışma grubu başkanı Ozan Altan’ın rapor sunumunun ardından, “Kurumsal Yönetimde Son Gelişmeler ve Uluslararası Uygulamalar Paneli” de düzenlendi. Moderatörlüğünü TKYD Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Başkanı ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ozan Altan’ın yaptığı panele, Anadolu Sigorta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Demirbaş, TKYD Akademik Kurul ve Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Manavgat ile TKYD Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ümit Yayla Avukatlık Bürosu Yönetici Ortağı Av. Ümit Yayla katıldı.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.