Yayının tanıtımı için, basım sponsoru KMPG Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy’un moderatörlüğünde, Mentoro Platform – Partner Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş, KMPG Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı Şirin Soysal ve Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü’nün katılımıyla “Yönetim Kurulu Üyesi Oryantasyonu Nasıl Olmalı?” adıyla bir panel düzenlendi.

“Kuruluşlara yol haritası çıkardık”

TKYD Başkanı Pandır, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Kurumsal yönetim anlayışının hayata geçirilmesinde yönetim kurulları büyük bir öneme sahip. Bu nedenle biz de Yönetim Kurulu Çalışma Grubumuzun kurulduğu yıl olan 2014 yılından bu yana, bu konu üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Dernek olarak, düzenlediğimiz panel ve eğitim programlarına ek olarak, şirketlerin devamlılığı ve başarılı bir kurumsal yönetimin temel yapı taşı olan yönetim kurulunun etkinliğinin nasıl artırılabileceği, iyi uygulamaların nasıl yaygınlaştırılabileceği konusunda yol gösterici olması hedefiyle Yönetim Kurulu Serisi yayınları çıkarıyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi Oryantasyonu El Kitabı’mızın da şirketi ve yönetim kurulunu tanımak; kendisine ve şirkete katma değer sağlamak; yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile üyelerin değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi konularında, şirket yöneticilerine önemli bir kaynak olmasını umuyoruz. Çünkü biliyoruz ki yeni yönetim kurulu üyelerinin şirkete hızlı adaptasyonu, sunacakları katkının mümkün olan en erken zamana çekilebilmesi, doğru yönetilecek bir oryantasyon sürecine bağlı.”

Serinin üçüncü yayını oldu

Yönetim Kurulu Üyesi Oryantasyon El Kitabı, “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ücret Araştırması” ve “BIST Yönetim Kurulları Araştırması”nın ardından, Yönetim Kurulu Serisi’nin üçüncü yayını oldu. Şirketlerin, yönetim kurullarına yeni atanan üyelerine kaynak olması hedefiyle hazırlanan oryantasyon el kitabında, “Şirketi tanımak”, “Şirkete katma değer sağlamak”, “Yetki ve sorumluluklar” “Değerlendirme süreçleri” ve “Ücretlendirme” başlıkları yer alıyor.