Derneğimizin 2018 yılı ilk Üye Toplantısı’nı, 20 Şubat 2018 tarihinde Grand Hyatt Hotel’de düzenledi. Toplantıda konuk konuşmacımız Adizes Institute Eğitim ve Sertifikasyon Başkanı ve Direktörü Shoham Adizes oldu. Shoham Adizes, şirketlerde değişim yönetiminde yol haritasına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. 

Şirketlerin günümüzde genel itibariyle mekanik ve organik olmak üzere iki yapısı olduğunun altını çizen Adizes, mekanik yapıya sahip şirketlerde, işlevini yitirmeye başlayarak ve ‘bozulan’ bölümler için, dışarıdan bir müdahale gerektiğini söyledi. Adizes, organik yapıların ise ‘vücut’ gibi çalıştığının altını çizerek, beyin yani üst yönetimin daha hayati işlerle meşgulken; diğer organların işlevlerini yerine getirmeye ve hatta bozulmaya başlayan bölümle ilgili inisiyatif alarak müdahale ettiğine dikkat çekti. Günümüzde organik yapıların başarısına da vurgu yapan Adizes, güven ve saygıya dayalı organizasyonel bir kültürün oluşması için 4 yol olduğuna değindi. Bunları; çalışanların doğru seçimi ve şirket kültürüne adaptasyonlarının sağlanması; çalışanlar açısından ödülün, sorumlulukların ve yetkinin belirli olduğu bir yapının oluşturulması; çalışanların yönetime dahil edildiği şeffaf bir yönetim sürecinin mümkün kılınması ve yapı içinde, belirlenen misyon-vizyon ölçüsünde organizasyonlar kurabilmek olduğunu söyledi.