Odgers Berndston ve TKYD işbirliği ile 9’uncusu düzenlenen

YÖNETİM KURULU DİNAMİKLERİ PANELİ

İŞ DÜNYASININ LİDERLERİNİ BULUŞTURDU

Odgers Berndtson ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği işbirliği ile düzenlenen 9. Yönetim Kurulu Dinamikleri Paneli’nde yeni nesil yönetim ve icra kurullarının, şirketlerin sürdürülebilir başarıları üzerindeki etkisi mercek altına alındı. Yeni nesil yönetim kurullarının yeni dinamikler ışığında değerlendirildiği panel; Odgers Berndston Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner ve Coca Cola International Emekli Başkanı, Yurt İçi ve Yurt Dışı Farklı Kurumların Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Bozer gibi iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Üst düzey yönetici araştırma ve değerlendirme alanında dünyanın önde gelen kurumlarından Odgers Berndtson ile kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) işbirliğiyle düzenlenen Yönetim Kurulu Dinamikleri Paneli’nin 9’uncusu, iş dünyası liderlerinin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Odgers Berndston Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar ile MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık Kurucusu Mustafa Doğrusoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner ve Coca Cola International Emekli Başkanı, Yurt İçi ve Yurt Dışı Farklı Kurumların Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Bozer konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, yönetim kurullarının işleyişindeki olumlu dinamiklerin şirketlerin sürdürülebilir başarısında yarattığı değer ve bu dinamiklerin yaratılması için atılması gereken adımlar ele alındı.

Ayşe Öztuna Bozoklar: “Doğru profillerden oluşturalan yönetim kurulları şirketin stratejik gelişimini hızlandırır”

Odgers Berndston Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, doğru değerlendirilen ve görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinin, kurumların daha iyi yönetilmesine ve gelişimine çok yönlü katma değer sağladığını belirterek, “Yönetim kurullarının ana görevi, kurumun küresel rekabet ortamında sürdürülebilir performans gösterebilmesi için stratejik bir perspektifle daha iyi yönetilmesini sağlamaktır.

Doğru profillerden oluşturulmuş bir yönetim kurulu; şirketin stratejik gelişimine hız kazandırarak, risk ve fırsatların zamanında doğru değerlendirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi ve performans artışını garanti altına alacak kritik aksiyonların zamanında alınmasını sağlayarak, objektif ve tarafsız bir bakış açısıyla büyük resmi gösterir, mevcudun ötesine bakarak daha uzun vadeli planlar yapılmasını sağlar” dedi.

Ali Pandır: “TKYD olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi yetiştirilmesini çok önemsiyoruz”

Bir kurumda farklı sektörlerden gelen yönetim kurulu üyelerinin sağladığı faydaya dikkat çeken Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır, “Yönetim kurulu üyelerinin çeşitliliğinde önemli olan bu çeşitliliğin niteliği, şirket kültürüyle uyumu ve farklı bakış açılarına sahip olması. Bir yönetim kurulunda, riskleri önceden görebilen, ona uygun aksiyon alabilen, geliştirici bir role sahip üyelerin varlığı çok büyük önem taşıyor. Değişken şartlara hızlı adapte olabilen ve zor zamanlarda liderlik duruşu sergileyen yönetim kurulu üyeleri, şirketleri her zaman ileri taşır. Ülkemizde birçok meslek için sertifikasyon sistemi mevcutken, yönetim kurulu üyesi olmak için bir sertifikasyon sistemi yok. Bu anlamda, TKYD olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi yetiştirilmesi konusunu çok önemsiyoruz ve bu konuda aksiyonlar almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hanzade Doğan Boyner: “Dijitalleşme yönetim kurullarını da dönüştürüyor”

Dijital dönüşümün etkilerinin, günümüz yönetim kurulu yapılarını değiştirdiğini anlatan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner, “İş dünyası, geçtiğimiz 10 yılda dijitalleşme sürecine başladı. Önümüzdeki 10 yıl yapay zeka ve öğrenen makinelerin de hayatımıza daha fazla nüfus etmesiyle birlikte, değişim kaçınılmaz olacak. Bilginin yoğunluğu içerisinde karar verebilme yetisi kuvvetli bireyler öne çıkacak. Bu ve diğer makro gelişmeler, yönetim kurullarının üzerine de farklı sorumluluklar yüklüyor. Bugün, yönetim kurulu üyeleri uzmanlık alanlarının yan ısıra dijital dönüşümün ne ifade ettiğini iyi anlamış ve içselleştirmiş olmalı” dedi.  

Ahmet Bozer: “Hedeflere ulaşmada yönetim kurulu takımı kritik önem taşıyor”

Coca Cola International Emekli Başkanı, Yurt İçi ve Yurt Dışı Farklı Kurumların Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Bozer ise, bir şirketin global oyuncu olma yolunda yönetim kurulu üyelerinin çok önemli bir role sahip olduğuna değinerek, şunları söyledi: “Yönetim kurulu bir takımdır ve bu takımda gelecek odaklı bir bakış açısı büyük önem taşır. Farklı şirketlerde etkin yönetim kurulu üyeliği yapan yöneticiler farklı bakış açılarına ve sektör tecrübelerine sahip oldukları için şirketlere bütünsel bakış açısı getirir ve büyük katma değer sağlar. Hedeflere ulaşmada, etkin ve hızlı bir yönetim süreci oluşturarak, kritik görevleri başarıyla yerine getirir.”