TKYD Çalışma Grupları

TKYD Çalışma Grupları’nın faaliyetleri 2017 planlamaları çerçevesinde yoğun olarak devam ediyor. 

Bu yıl aktif olan çalışma gruplarımız;

  • Sermaye Piyasası Çalışma Grubu 
  • Yönetim Kurulu Çalışma Grubu
  • Aile Şirketleri Çalışma Grubu
  • Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu

Faaliyetler; ağırlıklı olarak sene sonunda yayınlanacak rehber yayınlar-araştırma raporları, eğitimler, gündem toplantıları, paneller benzeri etkinlikler çerçevesinde yoğunlaşıyor. 

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu: Düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim düzenlemeleri konusunda etkin bir rol oynayarak görüşler oluşturmak, mevcut sorunları aktarmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

TKYD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Ümit Yayla

Çalışma Grubu Başkanı: Ozan Altan, İrem Çalışkan Dursun

Yönetim Kurulu Çalışma Grubu: Yönetim Kurulları, şirket içinde kurumsal yönetimin anlayışının hayata geçirilmesinde, uygulanmasında ve gözetilmesinde kritik bir role sahiptir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, bu alanda yaptığı çalışmalarda planladığı faaliyetler, eğitim, seminer programları ve araçlar ile bu sürece katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

TKYD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Fatma Füsun Akkal Bozok, Mustafa Doğrusoy

Çalışma Grubu Başkanı: Ali Kamil Uzun

Aile Şirketleri Çalışma Grubu: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Türkiye ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine benimsetilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek misyonu ile haraket etmektedir. 

TKYD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Aydın Buğra İlter, Mustafa Doğrusoy, Mehmet Buldurgan

Çalışma Grubu Başkanı: Mehmet Özdeniz

Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu: Türk iş dünyasını gelişimine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşları ile projeler üretmek ve iş birlikleri sağlamak amacıyla TKYD misyonu doğrultusunda çalışmalar yürütmek.

TKYD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Orhan Turan 

Çalışma Grubu Başkanı: Dr. Yılmaz Argüden

Çalışma gruplarımızın faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgi için; 0212 347 62 73, info@tkyd.org