Borsa İstanbul’da 15 Şubat 2017 tarihinde gong, entegre raporlama konusunda akademi ve iş dünyasında yurt içi ve dışında uzun yıllardır çalışmalar yürüten Prof. Dr. Güler Aras başkanlığında, Borsa İstanbul, TÜSİAD, TKYD, SKD Türkiye, IIRC Türkiye Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi, Global Compact Türkiye, Garanti Bankası ve Çimsa tarafından kurulan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) için çaldı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “Entegre Düşünce” ve “Entegre Raporlama” yaklaşımı hakkında farkındalık yaratmak ve şirketlerin bu alandaki uygulamalarına destek olmak amacıyla kurulan ve TKYD’nin kurucu üyesi olduğu ERTA’nın kuruluşu, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle duyuruldu. Törende Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Güler Aras ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik konuşma yaparken, kurucu üyeler birlikte gongu çaldılar.