10. Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde “Kurumsal Yönetimin Türkiye’deki Gelişimi” Ele Alındı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 19 Ocak 2017 tarihinde Intercontinental İstanbul Oteli’nde düzenlediği 10. Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde “Kurumsal Yönetimin Türkiye’deki Gelişimi”, “Aile Şirketlerinde Nesiller Arası Geçiş ve Başarı Sırları” ve “Yönetimde Kadın” konuları önde gelen iş çevrelerinin geniş katılımıyla değerlendirildi.

Program, TKYD Başkanı Hurşit Zorlu, TÜSİAD Başkanı Erol BilecikBorsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

TKYD Başkanı Hurşit Zorlu açılış konuşmasında “Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu dönemde, kurumsal yönetimden bahsetmek için belki ideal ortamı bulamıyoruz ancak geçen her dönemin, beraberinde yenilenmeyi ve yeni fırsatları bizlere sunacağına olan inancımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Türk Tipi Yönetici Araştırması

TKYD olarak kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve uygulanması misyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Zorlu, “Bu kapsamda paneller, seminerler, eğitim programları düzenliyor ve araştırmalar yapıyoruz. Bu yıl içinde de yönetim kurulu üyemiz Selim Oktar’ın liderliğinde “Türk Tipi Yönetim Araştırması”nı başlattık. Araştırma devam ediyor ancak bugüne kadar yapılan görüşmelerde öğrendiğimiz önemli bir şey var: Türk tipi işletmelerin adaptasyon yeteneği yüksek. Olumlu ve olumsuz gelişmelere çabuk uyum sağlayabiliyorlar. Ancak bu durum, katma değer yaratmada ve pazar liderliğinde geliştirici tipi işletmelerin gerisinde kalmamıza neden oluyor. Yöneticilerimiz V tipi yani kısa dönemli sert krizlerle başa çıkma kapasitesine sahip ancak, uzun dönemli düşük büyüme ve öngörülemezliğin tek kural olduğu yeni dünya düzenindeki koşullara hazırlıklı değil. Bu dönemlerde tehlikeler kadar fırsatlar da var. Kurumsal yönetime önem veren kuruluşların bu dönemden fırsatları değerlendirerek daha kuvvetli çıkacaklarını düşünüyorum.” dedi.


Zorlu, “TKYD olarak sivil toplum kuruluşlarını da kapsama alanımızı aldık ve bu kapsamda geçen yıl başladığımız  “Sivil Toplum Kuruluşları için Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu” projemiz iyi bir seviyeye ulaştı. KOBİRATE Derecelendirme Kuruluşu Genel Müdürü Burhan Taştan ve Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu Başkanı Yılmaz Argüden liderliğinde halen devam eden çalışma kapsamında bugün dernek-vakıf statüsündeki 7 kurum “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu” aldı.  En yüksek nota sahip ilk 3 Sivil Toplum Kuruluşumuza da bugün düzenleyeceğimiz VII. Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde ödüllerini takdim edeceğiz. Tüm STK’ların daha iyi bir yönetim yapılarına sahip olmaları yönünde yürüttüğümüz bu çalışmayı çok değerli buluyor, diğer sivil toplum kuruluşları için bir motivasyon kaynağı olmasını dileyerek katılımlarını bekliyoruz” dedi.

10. Kurumsal Yönetim Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından “Kurumsal Yönetimin Türkiye’deki Gelişimi” başlıklı ana oturumla devam etti.    Oturum, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı Kıdemli Avukatı Ümit HergünerBayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt ve Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz’ın katılımıyla, Doğuş Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu ÜyesiTKYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gür Çağdaş’ın oturum başkanlığında düzenlendi.

Aile Şirketlerinde Nesiller Arası Geçiş ve Yönetimde Kadın

Zirvenin öğleden sonraki panellerinin ilki “Aile Şirketlerinde Nesiller Arası Geçiş ve Başarı Sırları” başlığını taşıyordu. Panel, AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Semih SöylemezFiba Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÖzyeğinNamet Yönetim Kurulu Başmanı Tarık Kayar ve Şölen Çikolata İcra Kurulu Başkanı Elif Çoban’ın katılımıyla, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Turan’ın oturum başkanlığında düzenlendi.

Zirvenin ikinci panelinde ise “Yönetimde Kadın” konusu ele alındı.  Panel, Citibank Genel Müdürü Serra AkçaoğluCoca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Galya Frayman Molinas ve Aras Kargo CEO’su Evrim Aras’ın katılımıyla, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy’un oturum başkanlığında düzenlendi.

Zirvede ayrıca Borsa İstanbul (BİST) Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan şirketlerin yıl içerisinde aldıkları “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları” temel alınarak verilen Kurumsal Yönetim Ödülleri yedinci kez sahiplerini buldu.

Akkök ana sponsorluğunda, Anadolu Efes, Anadolu Sigorta, Coca Cola İçecek ve Çimsa sponsorluk destekleri ile düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi’nin katılımcı profilini; iş dünyası profesyonelleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, düzenleyici kurum ve kuruluş temsilcileri, şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, aile şirketleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve temsilcileri, şirketlerin hisse ve pay sahipleri oluşturdu.