TKYD ve TEİD’in Center for International Private Enterprise (CIPE) ile yürüttüğü proje kapsamında düzenlenen program 26 Ekim 2016 tarihinde Acantgarde Otel’de düzenlendi. 21’inci yüzyılın rekabet koşullarında şirketlerin ayakta kalmaları için hangi değerlere ihtiyaç duyulduğunun tartışıldığı programda; yolsuzluğun ve suiistimalin şirketlere ve dünya ekonomisine verdiği zarar farklı örneklerle incelendi. Uyum yöneticileri, hukuk departmanı yöneticileri, satış ve pazarlama profesyonelleri, insan kaynakları yöneticileri gibi meslek dallarını yakından ilgilendiren eğitimi programı TEİD Genel Sekreteri Tayfun Zaman’ın eğitmenliğinde düzenlendi.

Eğitimde; yolsuzlukla mücadele, suistimallerin önlenmesi ile iş etiği konusunda yerel ve ulusal mevzuatlarla beraber standartların şirketlerden neler beklediği aktarılırken, etik ve uyum yönetiminin temel bileşenlerini inceleyen katılımcılar, itibar yönetiminin şirketin performansına ve marka değerine olan etkisini de değerlendirme fırsatı yakaladı.