Türkiye’nin ilk Entegre Raporunu yayınlayan Argüden Yönetişim Akademisi, kâr amacı gütmeyen dünyadaki ilk 10 kuruluş arasında yer aldı.

Prof. Mervyn E. King ve Sir Mark Moody Stuart, Argüden Yönetişim Akademisi’nin Kurucu Bağışçısı ARGE Danışmanlık’ın 25. Yıl kutlamaları için İstanbul’da buluştular. 

Akademi’nin Danışma Kurulu Üyelerinden Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Başkanı Prof. Mervyn E. King, Global Compact Foundation Başkanı Sir Mark Moody-Stuart ve Akademi’nin Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden’in katıldığı panelde Sorumlu Liderlik kavramı masaya yatırıldı. Sorumlu iş yapma yaklaşımını ortaya koyan Entegre Raporlamanın önemi vurgulandı.Argüden Yönetişim Akademisi Türkiye’nin ilk Entegre Raporunu, ARGE Danışmanlık’ın 25. Yıl Toplantısında, Türk iş dünyasının liderleriyle paylaşarak; bu alanda kâr amacı gütmeyen dünyadaki ilk 10 kuruluş arasında yer aldı. Bu deneyimi, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi de (IIRC) “Argüden Yönetişim Akademisi: Kurumlar için Güven Yaratan Değişimin Öncüsü” yazısıyla takipçileriyle paylaştı. Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın (ERTA) da kurucu üyeleri arasında yer alan Akademi, yakın zamanda Entegre Raporlama hakkındaki deneyimlerini eğitim programlarıyla sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşmayı hedefliyor.

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.