Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu Seminerleri kapsamında Etik ve İtibar Derneği (TEİD) işbirliği ile 26 Mayıs tarihinde Bursa’da sivil toplum kuruluşları ve iş çevreleriyle buluştu. Buluşmada güçlü bir demokrasinin vazgeçilmez bir parçası sivil toplum kuruluşlarının etkin yönetimi ve yurttaş ilgisi için kurumsal yönetim ilkelerinin önemi vurgulandı.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), sivil toplum kuruluşları ve aile şirketlerinin kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Anadolu Seminerleri projesi kapsamında 26 Mayıs’ta Bursa’da sivil toplum kuruluşları ve iş çevreleriyle bir araya geldi. TKYD‘nin Etik ve İtibar Derneği (TEİD) işbirliği ile Hilton Bursa Convention Center‘da düzenlediği seminerde, “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kurumsal Yönetim” ve “Kamuda İyi Yönetişim” yuvarlak masa toplantıları ile “Özel Sektör İş Etiği, Yolsuzlukla Mücadele ve Suistimallerin Önlenmesi Kolektif Eylem Fikir Önderleri” toplantısı gerçekleştirildi.

STK’lar için kurumsal yönetim ilkeleri

TKYD, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına duyulan ihtiyacı dikkate alarak yürüttüğü Anadolu Seminerleri çerçevesinde kentlerin sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak bir araya geliyor.

Bursa İl Dernekler Müdürü Osman DikmenTürkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreteri Güray Karacar ve Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri Tayfun Zaman‘ın katılımıyla düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kurumsal Yönetim” yuvarlak masa toplantısında Güray Karacar, STK’ların kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde etkin yönetimi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Başarılı, etkin, güvenilir ve şeffaf sivil toplum örgütlerinin çoğalmasının bu kuruluşlara olan yurttaş ilgisini artıracağını belirten Karacar, bunun için en öncelikli ve acil konunun kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti. Toplantıda, katılımcı STK’lara TKYD‘nin hazırladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Rehberi” sunuldu.

Özel Sektör Kolektif Eylem Merkezi’ne destek büyüyor

Seminerin“Kamuda İyi Yönetişim” toplantısında Argüden Yönetişim Akademisi İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz, kamu kurumlarında iyi yönetişim uygulamalarını masaya yatırırken, Güray Karacar ve Tayfun Zaman‘ın katılımıyla gerçekleşen “Özel Sektör İş Etiği, Yolsuzlukla Mücadele ve Suistimallerin Önlenmesi Kolektif Eylem Fikir Önderleri” toplantısında, özel sektörde yolsuzlukla mücadele için bütüncül bir yaklaşım oluşmasını amaçlayan Özel Sektör Kolektif Eylem Merkezi (ÖSKEM) projesi tanıtıldı. Toplantıda, projeye destek veren ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) yetkilileri de yer aldı. 

TEİD ve TKYD tarafından Ekim 2015 tarihinde hayata geçirilen ÖSKEM, kurumsal yönetim ve iş etiği prensiplerinin KOBİ’ler tarafından benimsenmesi amaçlayarak, İstanbul’un yanı sıra Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinde de etkinliklerde bulunuyor. Proje ile özel sektörde iş etiği konusundaki farkındalığın artırılması, ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması ve yolsuzlukla mücadele için uygun ortamın hazırlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında özel sektörün büyük çoğunluğunu oluşturan aile şirketlerinin kullanımına yönelik iş etiği kurallarının benimsenmesi konusunda bütüncül yaklaşımın oluşturulmasını içeren “Kolektif Eylem Rehberi” ile KOBİ’ler için yolsuzluk, suistimaller, çıkar çatışmaları gibi temel etik risklerin etkin yönetimine yönelik “KOBİ’lerde Yolsuzlukla Mücadele Rehberi” oluşturuluyor. Toplantıda iş dünyasının Özel Sektör Kolektif Eylem Merkezi‘nin çalışmalarına katkıları da katılımcılarla paylaşıldı.