18-20 Mayıs 2016 tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleştirilecek 5. Küresel Raporlama Girişimi Konferansında (GRI) 1.500’e yakın lider sürdürülebilirlik alanındaki yenilikler ve trendler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor ve önümüzdeki dönemde raporlama standartlarını şekillendiriyor olacak.

Küresel Raporlama Girişimi (GRI), sürdürülebilirlik raporlamasının tüm kurumlar tarafından yapılmasını teşvik etmektedir. GRI, dünyada yaygın bir şekilde kullanılan kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesi geliştirir. Bu raporlama çerçevesi, Raporlama İlkeleri de dahil olmak üzere, kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarını ölçmeleri ve raporlamaları için kullanmaları gereken prensip ve göstergeleri belirler. 

GRI, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve CERES tarafından 1997’de çok paydaşlı bir sivil toplum kuruluşu olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur.  2002 yılında bugünkü GRI sekretaryasının bulunduğu yer olan Amsterdam’a taşınmıştır. GRI’ın 30 bin kişiden oluşan küresel bir ağa sahip olmanın yanı sıra Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan ve ABD’de bölgesel merkezleri bulunmaktadır.