1 Mart 2016 ve 17 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezinde düzenlenen İç Denetçi Sertifika Eğitim programında TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda eğitim verildi. Eğitimde; kurumsal yönetim kavramı, dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, Kurumsal yönetim düzenlemeleri, Kurumsal yönetim ve Sermaye yapısı, Kurumsal yönetimde roller, Yönetim kurulları, işleyişi, yapısı, komiteleri, Genel kurullar, Faaliyet raporları, Risk yönetimi ve iç kontrol arasındaki ilişki, Türkiye’de kurumsal yönetim uygulamaları, Kurumsal yönetim ve iç denetim ilişkisi, Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlarla ile ilgili konular işlendi.