International Finance Corporation (IFC)’nin Training of Trainers (ToT) eğitimi 01-03 Mart 2016 tarihleri arasında Belgrad’da düzenleniyor. IFC’nin işbirliğinde bulunduğu TKYD’nin de katıldığı program; işbirliğinde bulunulan kurumların kurumsal ve teknik kapasitelerinin artırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilir kurumsal yönetimleri üzerine bir içerikten oluşuyor.

Programa katılım profili; kendi pazarlarında kurumsal yönetimi teşvik edici faaliyetlerde bulunan ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, birlikler, enstitüler ve danışmanlık şirketlerinin yöneticileri ve uzmanlarından oluşuyor.